Coaching

Inspirerande Lösningar
ICC Certifierad Mental Coach

SMAK

”Vare sig du tror du kan, eller tror att du inte kan så har du rätt”

Coaching är ett kraftfullt sätt att utveckla människors färdigheter, förmågor och öka prestationen.

Coaching handlar om att hjälpa andra att hjälpa sig själva och att bidra till att människor presterar och mår bättre.

1.

Business Coaching

Business Coaching stödjer företag genom att utveckla människorna som driver dem.

Business Coaching handlar om att stödja människor i deras professionella frågeställningar. Coachingen vänder sig till ledare, mellanchefer och medarbetare. 

Det kan handla om måluppfyllnad, medvetenhet, ansvar, kommunikation och effektivitet.

Coaching av nyckelpersoner och specialister är den mest fokuserade användningen av företagets resurser eftersom de ges exakt där de behövs.

Coaching är även det bästa sättet att följa upp konsultverksamhet eller utbildning.

Många företag erbjuder idag sina medarbetare coaching istället för kurser och utbildningar.

Coaching anses ge mer långsiktiga, positiva effekter som dessutom implementeras i verksamheten.

2.

Livscoaching

Livscoaching är en modell som hjälper människor att identifiera och uppnå önskade värden i livet. Livscoaching handlar ofta om vardagsnära frågor och om livets upp- och nedgångar där fokus ligger på nuet, framtiden och aktiviteter för att göra önskvärda förändringar utifrån uppsatta mål.

​”Företaget för dig som vill inspirera, utveckla, och attrahera din befintliga personal.”